Dobili ste pošiljku od nas i ne odgovara Vam veličina, ne odgovara Vam proizvod ili želite da iskoristite reklamaciju?

Kontaktirajte našu podršku koja će Vas dalje uputiti kako da postupite.

Trenutno zamjena artikala za druge artikle nije moguća, već povrat novca koji Vam uplaćujemo u punoj vrijednosti plaćenog artikla, bez uzimanja provizije.

Roba ne smije da bude korištena, oštećena i mora da bude u originalnom pakovanju sa etiketama i mora biti vraćena u roku od 30 dana od dana prijema pošiljke.

Artikal koji vraćate mora da bude čist, higijenski i propisno upakovan sa etiketama na njemu.